Έλεγχος φωλιών για Χρυσοκαρακάξες

Μέλη της ομάδας μας από το BirdLife Cyprus, με την βοήθεια εξωτερικού συνεργάτη, ολοκλήρωσαν για φέτος τον έλεγχο τεχνητών φωλιών και τις καταγραφές φυσικών φωλιών για την Χρυσοκαρακάξα (Coracias garrulus) στις περιοχές των χωριών Φάσλι και Ανδρολύκου της επαρχίας Πάφου. Οι τεχνητές φωλιές είχαν τοποθετηθεί τον Απρίλιο του 2023, από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και το BirdLife Cyprus, στο πλαίσιο του έργου «Πανδώτειρα».

Αυτές οι τεχνητές φωλιές είναι ασυνήθιστες αφού πρόκειται για «άχρηστα» κιβώτια πυρομαχικών, τα οποία δόθηκαν πέρσι στην Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας από την Εθνική Φρουρά και αυτά επαναχρησιμοποιήθηκαν με μικρές μετατροπές ως τεχνητές φωλιές πουλιών.

Ένα χρόνο μετά, τα κιβώτια αυτά συνεχίζουν να προσφέρουν ζωή, αφού μέσα τους φώλιασαν Χρυσοκαρακάξες και Θουπιά (Otus cyprius), δυο είδη σημαντικά τόσο για την Κύπρο αλλά και για την Ευρώπη. Το Θουπί αποτελεί ενδημικό είδος της Κύπρου, ενώ η Χρυσοκαρακάξα ή Κράγκα είναι μετανάστης αναπαραγωγής στην Ευρώπη και η Κύπρος αποτελεί σημαντικό χώρο φωλιάσματος για το είδος.

Θουπί (Otus cyprius). Φωτογραφία: Zoltan Tolgyesi.

Η ομάδα μας ανακάλυψε επίσης φυσικές φωλιές των δύο ειδών σε εγκαταλελειμμένα κτήρια. Επιπλέον, κατά την εξόρμησή μας δακτυλιώθηκαν νεοσσοί και ενήλικα πουλιά και μαζεύτηκαν σημαντικά δεδομένα τα οποία θα μας βοηθήσουν στην οργάνωση στοχευμένων δράσεων για τη διατήρηση αυτών των σημαντικών ειδών.

Τα αποτελέσματα από τις τεχνητές φωλιές είναι πολύ ενθαρρυντικά, καθώς μεγάλο ποσοστό αυτών ήδη χρησιμοποιείται από Χρυσοκαρακάξες. Αυτό έρχεται και ως επιβεβαίωση ότι οι συγκεκριμένες περιοχές είναι σημαντικές για το είδος και πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τη σωστή προστασία τους.

Νεοσσός Χρυσοκαρακάξας σε φυσική φωλιά (Φωτογραφία: Ανταία Χρίστου).

Το έργο Πανδώτειρα

Το έργο «Πανδώτειρα» ασχολείται με τη διαχείριση του Δικτύου Natura 2000 στη Κύπρο. Κατά τη διάρκεια του δεκαετούς αυτού έργου θα γίνουν δράσεις για προστασία των διάφορων ειδών χλωρίδας και πανίδας ώστε να καταστεί το δίκτυο Natura 2000 πιο αποτελεσματικό, λειτουργικό και βιώσιμο.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συντονιστή το Τμήμα Περιβάλλοντος, ενώ σ΄ αυτό συμμετέχουν ακόμη 13 συνεργαζόμενοι φορείς από Κυβερνητικά Τμήματα, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και ιδιωτικές εταιρείες.

Νεοσσοί Χρυσοκαρακάξας σε φυσική φωλιά (Φωτογραφία: Ανταία Χρίστου).

Φωτογραφία τίτλου: Zoltan Tolgyesi

Κοινοποιήστε:

Πρόσφατα Άρθρα