Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης με το Υφυπουργείο Τουρισμού

Στο πλαίσιο της δημιουργίας δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για στοχευμένους φορείς, το έργο Πανδώτειρα διοργάνωσε διαδικτυακό σεμινάριο και εκπαιδευτική επίσκεψη σε υγροβιοτόπους της επαρχίας Λάρνακας. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες απευθύνονταν προς λειτουργούς του Υφυπουργείου Τουρισμού.


Συγκεκριμένα, το διαδικτυακό σεμινάριο έγινε στις 2 Μαΐου, 2022 και επικεντρώθηκε στις «Δράσεις για την προστασία και διαχείριση των περιοχών Natura 2000». Στόχος του σεμιναρίου ήταν να ενημερωθούν οι λειτουργοί του Υφυπουργείου για τη σημασία του δικτύου Natura 2000 και να συζητηθούν πιθανές μελλοντικές συνέργειες με το Υφυπουργείο για σκοπούς προώθησης των φυσικών μας περιοχών.


Πέραν των 20 λειτουργών συμμετείχαν στο σεμινάριο και είχαν την ευκαιρία να:

  • Ενημερωθούν για το πώς χαρακτηρίζεται μια περιοχή ως Natura 2000, ποιες είναι οι υποχρεώσεις με βάση την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, ποιοι είναι οι πιθανοί περιορισμοί αλλά και ποια τα οφέλη.
  • Μάθουν για την δυνατότητα αναβάθμισης του τουριστικού μας προϊόντος μέσα από την ανάδειξη και αειφορική αξιοποίηση των περιοχών Natura 2000 (Τουρισμός φύσης).
  • Ενημερωθούν για την έννοια των συμπλεγμάτων περιοχών Natura 2000 (clusters) και την μελλοντική ετοιμασία οδηγών επίσκεψης, μέσα από τους οποίους θα ενημερώνονται οι επισκέπτες για τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν σε κάθε σύμπλεγμα.


Ακολούθως, στις 12 Μαϊου, 2022, λειτουργοί του Υφυπουργείου Τουρισμού οι οποίοι ασχολούνται πιο εξειδικευμένα με θέματα φύσης, συμμετείχαν σε εκπαιδευτική επίσκεψη σε υγροβιοτόπους της επαρχίας Λάρνακας. Συγκεκριμένα επισκεφτήκαμε μαζί τις Αλυκές Λάρνακας, τις αμμοθίνες στην περιοχή Μενεού και τη λίμνη Ορόκλινης.


Οι λειτουργοί ενημερώθηκαν για τη σημασία των συγκεκριμένων περιοχών του Δικτύου Natura 2000 και για τις σχετικές δράσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο του έργου Πανδώτειρα. Συζητήσαμε για τις διάφορες απειλές που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένες περιοχές και πώς αυτές μπορούν να τύχουν διαχείρισης στο πλαίσιο του έργου. Επίσης, μέσα από περιδιάβαση στις φυσικές περιοχές, επί τόπου συζήτηση και πτηνοπαρατήρηση μπόρεσαν οι λειτουργοί να καταλάβουν τη μεγάλη σημασία των υγροβιοτόπων για την ευημερία του οικοσυστήματος.


Αυτή η συνάντηση ήταν επίσης ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις με τους λειτουργούς για το πώς θα μπορούσε η φύση να λειτουργήσει πιο στρατηγικά ως τρόπος προσέλκυσης περισσότερων τουριστών τους μη καλοκαιρινούς μήνες.

Μελλοντικά σχέδια


Θα παραμείνουμε σε επαφή με τους λειτουργούς του Υφυπουργείου Τουρισμού και θα επιδιώξουμε να δημιουργήσουμε συνέργειες μεταξύ του έργου Πανδώτειρα και των προσπαθειών του Υφυπουργείου για προσέλκυση ποιοτικού και εναλλακτικού τουρισμού στο νησί μας.

Κοινοποιήστε:

Πρόσφατα Άρθρα