Εκπαίδευση και δικτύωση

Εκπρόσωπος του έργου Πανδώτειρα, από το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, συμμετείχε πρόσφατα στο πρόγραμμα μάθησης «Εργαλεία για διαχειριστές θαλάσσιων περιοχών Natura 2000» της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Φύσης (LIFE ENABLE).

Το πρόγραμμα μάθησης ξεκίνησε στις 12 Σεπτεμβρίου 2023 και ολοκληρώθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2023. Περιλάμβανε διαδικτυακές συναντήσεις, καθώς και δια ζώσης εκπαίδευση. Η δια ζώσης εκπαίδευση φιλοξενήθηκε στο Maison de la Mer – το κέντρο εκπαίδευσης της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής της ακτής Agathoise, στη Γαλλία.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μάθησης απευθυνόταν σε διαχειριστές και επαγγελματίες των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών, ιδιαίτερα του Δικτύου Natura 2000. Στόχος ήταν η ανάπτυξη επαγγελματικών ικανοτήτων των ατόμων αυτών, σχετικά με τη διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και τη προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Οφέλη

Μέσα από τη συμμετοχή μας μάθαμε για τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης των θαλάσσιων περιοχών του δικτύου Natura 2000 και της βιοποικιλότητας σε αυτό. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία να δικτυωθούμε με Φορείς και Οργανισμούς που ασχολούνται με το θαλάσσιο περιβάλλον και να ανταλλάξουμε ιδέες, εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές.

Η εκπαίδευση περιλάμβανε:

  1. Τρόπους δημιουργίας θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών για επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.
  2. Ανάπτυξη αποτελεσματικών διαχειριστικών σχεδίων για θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές.
  3. Παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων για βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης.
  4. Βασικές αρχές επιβολής και συμμόρφωσης.

Μέσα από μια σχεδόν εξατομικευμένη εκπαίδευση, μπορέσαμε να αναπτύξουμε τις επαγγελματικές μας ικανότητες στη διαχείριση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών. Ανταλλάξαμε γνώσεις, εμπειρίες και ιδέες με όλους τους συμμετέχοντες, καθώς και με τους εκπαιδευτές και την τοπική ομάδα διαχειριστών της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής στη Γαλλία. Ταυτόχρονα αναγνωρίσαμε κοινά προβλήματα και προκλήσεις, αλλά και πρακτικές λύσεις στη διαχείριση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών.

Τέλος, αποκτήσαμε μια καλύτερη εικόνα σχετικά με την κατάσταση και τη διαχείριση των θαλάσσιων περιοχών του Δικτύου Natura 2000 στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. Ενώ οι διασυνδέσεις που έχουμε δημιουργήσει με Φορείς και Οργανισμούς θα μας φανούν πολύ χρήσιμοι στο μέλλον.

Κοινοποιήστε:

Πρόσφατα Άρθρα