Ομάδες Έργου

Ομάδα Διοίκησης Έργου

 1. Έλενα Στυλιανοπούλου, Συντονίστρια Έργου
 2. Κωνσταντίνος Κουνναμάς, Επιστημονικός Υπεύθυνος
 3. Ελευθέριος Λοΐζου, Υπεύθυνος Διαχείρισης
 4. Παναγιώτης Μούντουκος, Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης
 5. Μαρία Χατζηδανιήλ, Συντονίστρια Επικοινωνίας

Συντονιστική Επιτροπή Έργου

 1. Έλενα Στυλιανοπούλου, Ανώτερη Λειτουργός Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
 2. Σάββας Ιεζεκιήλ, Πρώτος Συντηρητής Δασών, Τμήμα Δασών, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
 3. Νικόλαος Κασίνης, Ανώτερος Λειτουργός Θήρας και Πανίδας, Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, Υπουργείο Εσωτερικών.
 4. Λεύκιος Σεργίδης, Εκτελεστικός Διευθυντής, Terra Cypria Foundation – Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος.
 5. Μάρτιν Χέλλικαρ, Διευθυντής, Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου.
 6. Ιωάννης Βογιατζάκης, Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 7. Κωνσταντίνος Κουνναμάς, Ερευνητής, Διευθυντής Μονάδας Διατήρησης της Φύσης, Πανεπιστήμιο Frederick.
 8. Πέτρος Πασιάς, Γραμματέας, Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου.
 9. Χαράλαμπος Παναγιώτου, Διευθυντής, ACC Περιβάλλον και Καινοτομία Λτδ.
 10. Άγις Ιακωβίδης, Διευθυντής, I.A.CO Σύμβουλοι Περιβάλλοντος και Υδάτων Λτδ.
 11. Κυριάκος Γεωργίου, Ομότιμος Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 12. Νικόλας Μιχαηλίδης, Λειτουργός, Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
 13. Μενέλαος Σταυρινίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 14. Αντώνης Πέτρου, Διευθυντής, AP Marine Environmental Consultancy Ltd.

Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή

 1. Έλενα Στυλιανοπούλου, Πρόεδρος (Τμήμα Περιβάλλοντος)
 2. Κυριάκος Γεωργίου, Συμπρόεδρος (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
 3. Σάββας Ιεζεκιήλ, Εκπρόσωπος Τμήματος Δασών
 4. Μαρίνα Ξενοφώντος, Εκπρόσωπος Τμήματος Περιβάλλοντος
 5. Νικόλαος Κασίνης, Εκπρόσωπος Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας
 6. Γιάννα Σαμουήλ, Εκπρόσωπος Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών
 7. Παναγιώτης Δημόπουλος, Ειδικός σε θέματα Οικοτόπων και Οικοσυστημικών Υπηρεσιών (Πανεπιστήμιο Πατρών)
 8. Δημήτρης Μπακαλούδης, Ειδικός δασολόγος σε θέματα πανίδας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
 9. Μωυσής Μυλωνάς, Ειδικός σε θέματα πανίδας εκτός πτηνών (Πανεπιστήμιο Κρήτης)
 10. Σπύρος Σφενδουράκης, Ειδικός σε θέματα πανίδας (Πανεπιστήμιο Κύπρου)
 11. Μαργαρίτα Αριανούτσου, Ειδικός σε θέματα χωροκατακτητικών ειδών (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
 12. Κώστας Θάνος, Ειδικός σε θέματα χλωρίδας και οικοτόπων (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
 13. Σταύρος Ξηρουχάκης, Ειδικός σε θέματα πτηνών (Πανεπιστήμιο Κρήτης)
 14. Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Ειδικός σε θέματα θαλάσσιας βιοποικιλότητας (Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών)
 15. Κωνσταντίνος Κουνναμάς, Ειδικός σε θέματα χλωρίδας (Πανεπιστήμιο Frederick)
 16. Ιωάννης Βογιατζάκης, Ειδικός σε θέματα οικοσυστημικών υπηρεσιών (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου)

Προσωπικό εταίρων

Τμήμα Περιβάλλοντος

 1. Έλενα Στυλιανοπούλου, Πρώτη Λειτουργός Περιβάλλοντος, Βιολογία, Συντονίστρια Έργου
 2. Δέσπω Ζαβρού, Λειτουργός Περιβάλλοντος A’, Βιολογία & Διαχείριση Βιοποικιλότητας
 3. Εύα Πίττα, Λειτουργός Περιβάλλοντος, Βιολογία & Οικολογία 
 4. Γιάννης Χριστοδουλίδης, Λειτουργός Περιβάλλοντος, Βιολογία & Βιολογία Άγριας Ζωής
 5. Μαριλένα Παπασταύρου, Λειτουργός Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντολογία & Μηχανική Περιβάλλοντος
 6. Μαρίνα Ξενοφώντος, Λειτουργός Περιβάλλοντος, Βιολογία & Οικολογία
 7. Έλενα Ερωτοκρίτου, Ανώτερη Τεχνικός, Περιβαλλοντική Διαχείριση
 8. Άννη Παπαδοπούλου, Λειτουργός Περιβάλλοντος, Βιολογία Θαλάσσιων και Γλυκών Νερών 
 9. Αικατερίνη Τοκαλάκη, Λειτουργός Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική Βιολογία
 10. Μαρία Ζωμενή, Λειτουργός Περιβάλλοντος, Βιολογία & Οικολογία Τοπίου 
 11. Μαριλένα Αδαμίδου, Τεχνικός Περιβάλλοντος, Πολιτική Μηχανική

Τμήμα Δασών

 1. Σάββας Ιεζεκιήλ, Πρώτος Συντηρητής Δασών
 2. Ηρόδοτος Κακούρης, Συντηρητής Δασών Α
 3. Νίκος Κάσινος, Δασικός Λειτουργός 1ης Τάξης
 4. Γεωργία Χρυσοστόμου, Συντηρήτρια Δασών
 5. Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος, Συντηρητής Δασών
 6. Κωσταντίνος Χαραλάμπους, Συντηρητής Δασών
 7. Κωνσταντίνος Ιωσήφ, Δασικός Λειτουργός
 8. Ανδρέας Παραδείσης, Δασικός Λειτουργός
 9. Ανδρέας Σωτηρίου, Δασικός Λειτουργός
 10. Μιχάλης Χριστοφίδης, Δασικός Λειτουργός
 11. Κωνσταντίνος Παπασάββας, Δασικός Λειτουργός
 12. Μαρίνος Κυριακίδης, Δασικός Λειτουργός
 13. Μιχάλης Ζαχαρία, Δασικός Λειτουργός

Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας

 1. Νικόλαος Κασίνης, Ανώτερος Λειτουργός Θήρας και Πανίδας, Βιολόγος Διαχείρισης Άγριας Ζωής
 2. Κωνσταντίνος Δημητρίου, Θηροφύλακας
 3. Πανίκος Πιρικκής, Θηροφύλακας
 4. Κώστας Νικολάου, Θηροφύλακας
 5. Πανίκος Πραστίτης, Θηροφύλακας

Terra Cypria

 1. Κυριακή Μιχαήλ, Εκτελεστική Διευθύντρια
 2. Κωνσταντίνος Περικλέους, Λειτουργός Εκπαίδευσης και Έρευνας / Περιβαλλοντικός Επιστήμονας, Βιολογία και Διατήρηση άγριας ζωής
 3. Παναγιώτης Γεωργίου, Λειτουργός Εκπαίδευσης και Έρευνας / Eπιστήμονας Περιβάλλοντος
 4. Ουρανία Κυριάκου, Λειτουργός Επικοινωνίας και Υποστηρικτών
 5. Ζωή Μακρίδου, Λειτουργός Διατήρησης / Ζωολογία & Διαχείριση και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας
 6. Στάλω Βασιλειάδου, Λογίστρια
 7. Μαρία Παπαευριπίδου, Λειτουργός Πολιτικής / Ζωολόγος, Ποσοτικός Οικολόγος
 8. Λεύκιος Σεργίδης,  Εκτελεστικός Διευθυντής (2019 – 8/2023)
 9. Χριστόφορος Παναγιώτου,  Λειτουργός Πολιτικής (2019 – 2/2023)

BirdLife Cyprus

 1. Μάρτιν Χέλικαρ, Διευθυντής / Οικολόγος, Ανώτερος Συντονιστής Έργου
 2. Ανταία Χρίστου, Λειτουργός Προγραμμάτων Διατήρησης / Περιβαλλοντολόγος, Συντονίστρια Έργου
 3. Έλενα Μαρκιτανή, Υπεύθυνη Επικοινωνίας / Υπεύθυνη Εκστρατειών, Yπεύθυνη Έργου
 4. Χριστίνα Ιερωνυμίδου, Συντονίστρια Έρευνας και Παρακολούθησης / Ορνιθολόγος, Επιστημονική Λειτουργός
 5. Βασιλική Αναστάση, Λειτουργός Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Εμπειρογνωμονας Πεδίου, Τεχνικός Λειτουργός
 6. Μύρια Αχιλλέως, Υπεύθυνη Οικονομικών

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 1. Ιωάννης Βογιατζάκης, Καθηγητής, Οικολογία Τοπίου
 2. Παρασκευή Μανωλάκη, Ανώτερη Ερευνήτρια, Οικολογία Υδατικών Συστημάτων (11/2020 – 12/2025)
 3. Σάββας Ζώτος, Ανώτερος Ερευνητής Βιολογία Άγριας Ζωής (7/2022 – 12/2025)
 4. Nika Knez, Βoηθός Έρευνας, Γεωγραφία/Χαρτογραφία (3/2021 – 2/2022)

Πανεπιστήμιο Frederick

 1. Χριστόφορος Χαραλάμπους, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, Μηχανικός Συστημάτων, Συντονιστής Φορέα
 2. Κωνσταντίνος Κουνναμάς, Ανώτερος Ερευνητής, Διατήρηση Οικοσυστημάτων, Βοηθός Συντονιστή Φορέα
 3. Αθανασία Τζιορτζή, Λέκτορας, Μάρκετινγκ
 4. Μαρία Σπύρου, Αρχιλογιστής, Υπεύθυνος Οικονομικών Φορέα
 5. Μάριος Ανδρέου, Ανώτερος Ερευνητής, Διατήρηση Βιοποικιλότητας
 6. Νικόλας Ηλιάδης, Ανώτερος Ερευνητής, Οικολογία και Οικοσυστήματα (2021 – 2022)
 7. Ηρώ Κουζάλη, Ερευνητής, Οικολογία και Οικοσυστήματα
 8. Χρίστος Μαμμίδης, Ανώτερος Ερευνητής, Οικολογία και Οικοσυστήματα (2022)
 9. Σταύρος Πάρλαλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Κοινωνική Εργασία
 10. Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τεχνολογία Πληροφορικής
 11. Μιχάλης Σωτηρίου, Νέος Ερευνητής, Τεχνολογία Πληροφορικής

ACC Περιβάλλον και Καινοτομία Limited

 1. Χαράλαμπος Παναγιώτου, Περιβαλλοντολόγος BSc / Μετεωρολόγος MSc
 2. Ηλίας Ηλιάδης, Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος BSc & MSc / Πολιτικός Μηχανικός MSc
 3. Έλλη Τζιρκαλλή, Περιβαλλοντολόγος BSc / Βιοποικιλότητα MSc / PhD Οικολογία (11/2019 – 4/2022)
 4. Νάτα Παναγιώτου, Οικονομολόγος
 5. Άννα Φωκά, Μηχανικός Περιβάλλοντος BSc & MSc (1/2021 – 5/2022)
 6. Αντρέας Κουρίδης, Δασολόγος (10/2022 – 4/2023)
 7. Αναξαγόρας Βιολάρης, Βιολόγος BSc / Εξέλιξη και Βιοποικιλότητα MSc

I.A.C.O. Environmental & Water Consultants Limited

 1. Άγις Ιακωβίδης, Εκτελεστικός Διευθυντής, Πολιτικός/Μηχανικός Περιβάλλοντος, Εμπειρογνώμονας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (MSc)
 2. Αθηνά Παπαθεοδούλου, Βιολόγος, Περιβαλλοντολόγος (MSc) (11/2019 – 8/2022)
 3. Μάριος Μουσκουντής, Γεωλόγος, Περιβαλλοντικός Υδρογεωλόγος (MSc)
 4. Αγγέλα Νικολάου, Χημικός Μηχανικός, Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας (MSc)
 5. Χρυσταλλένη Κώστα, Βιολόγος, Περιβαλλοντολόγος (MSc) (11/2019 – 8/2022)
 6. Έλενα Νικολάου, Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός, Υδατικών Πόρων και Τεχνολογίας (MSc)
 7. Γεώργιος Φυττής, Βιολόγος, Περιβαλλοντολόγος (MSc) (11/2019 – 8/2021)
 8. Χρυσάνθη Δημητρίου, Χημικός Μηχανικός (MSc), Υπολογιστική Μηχανική Ρευστών (MEng)
 9. Παναγιώτης Κλώνης, Ζωολόγος, Διαχείριση και Διατήρηση Άγριας Ζωής (MSc)
 10. Φωτεινή Ευθυμίου, Γεωλόγος, Μηχανικός Περιβάλλοντος (MSc)
 11. Ζωή Μακρίδου, Ζωολόγος, Διατήρηση και Διαχείριση Βιοποικιλότητας (MSc) (10/2020 – 8/2022)
 12. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Βιολόγος, Περιβαλλοντολόγος (MSc)
 13. Μάριος Αποστόλου, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος (MSc)
 14. Δημήτρης Στιβαρίδης, Γεωλόγος, Μηχανικός Υδάτων & Περιβάλλοντος (MSc)

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

 1. Κυριάκος Γεωργίου, Ομότιμος Καθηγητής / Φυσιολογία Φυτών
 2. Κωνσταντίνος Θάνος, Ομότιμος Καθηγητής / Φυσιολογία Φυτών
 3. Μαργαρίτα Αριανούτσου, Ομότιμη Καθηγήτρια / Οικολογία
 4. Παναγιώτης Παφίλης, Καθηγητής / Ζωική Ποικιλότητα
 5. Παναγιώτης Δημόπουλος, Καθηγητής / Βοτανική και Οικολογία
 6. Ιωάννης Τσιριπίδης, Καθηγητής / Φυτοκοινωνιολογία
 7. Φώτιος Ξυστράκης, Εντεταλμένος Ερευνητής / Δασική Φυτοκοινωνιολογία
 8. Ιωάννης Αναστασίου, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό / Οικολογία και Βιογεωγραφία
 9. Παναγιώτης Γεωργιακάκης, Κύριος Ερευνητής / Οικολογία & Διατήρηση Χειροπτέρων
 10. Κατερίνα Κουτσοβούλου, Εξωτερική Συνεργάτιδα / Φυσιολογία Φυτών
 11. Αναστασία Χριστοπούλου, Εξωτερική Συνεργάτιδα / Οικολογία
 12. Δημήτριος-Χαράλαμπος Παπαϊωάννου, Εξωτερικός Συνεργάτης / Βιολόγος
 13. Ηλίας Δημητριάδης, Εξωτερικός Συνεργάτης / Βιολόγος
 14. Σπυρίδων Οικονομίδης, Υποψήφιος Διδάκτορας / Διατήρηση Φυτών
 15. Αικατερίνα Στέφη, Εξωτερική Συνεργάτιδα / Οικοφυσιολογία Φυτών

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

 1. Γιάννα Σαμουήλ, Λειτουργός Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (05/2022 – σήμερα)

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 1. Μενέλαος Σταυρινίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής – Aειφορική Γεωργία