Ομάδες Έργου

Ομάδα Διοίκησης Έργου

 1. Έλενα Στυλιανοπούλου, Συντονίστρια Έργου
 2. Κωνσταντίνος Κουνναμάς, Επιστημονικός Υπεύθυνος
 3. Ελευθέριος Λοΐζου, Υπεύθυνος Διαχείρισης
 4. Παναγιώτης Μούντουκος, Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης
 5. Μαρία Χατζηδανιήλ, Συντονίστρια Επικοινωνίας

Συντονιστική Επιτροπή Έργου

 1. Έλενα Στυλιανοπούλου, Ανώτερη Λειτουργός Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
 2. Σάββας Ιεζεκιήλ, Πρώτος Συντηρητής Δασών, Τμήμα Δασών, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
 3. Νικόλαος Κασίνης, Ανώτερος Λειτουργός Θήρας και Πανίδας, Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, Υπουργείο Εσωτερικών.
 4. Λεύκιος Σεργίδης, Εκτελεστικός Διευθυντής, Terra Cypria Foundation – Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος.
 5. Μάρτιν Χέλλικαρ, Διευθυντής, Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου.
 6. Ιωάννης Βογιατζάκης, Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 7. Κωνσταντίνος Κουνναμάς, Ερευνητής, Διευθυντής Μονάδας Διατήρησης της Φύσης, Πανεπιστήμιο Frederick.
 8. Πέτρος Πασιάς, Γραμματέας, Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου.
 9. Χαράλαμπος Παναγιώτου, Διευθυντής, ACC Περιβάλλον και Καινοτομία Λτδ.
 10. Άγις Ιακωβίδης, Διευθυντής, I.A.CO Σύμβουλοι Περιβάλλοντος και Υδάτων Λτδ.
 11. Κυριάκος Γεωργίου, Ομότιμος Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 12. Λαυρέντιος Βασιλειάδης, Λειτουργός, Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
 13. Μενέλαος Σταυρινίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 14. Αντώνης Πέτρου, Διευθυντής, AP Marine Environmental Consultancy Ltd.

Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή

 1. Έλενα Στυλιανοπούλου, Πρόεδρος (Τμήμα Περιβάλλοντος)
 2. Κυριάκος Γεωργίου, Συμπρόεδρος (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
 3. Σάββας Ιεζεκιήλ, Εκπρόσωπος Τμήματος Δασών
 4. Μαρίνα Ξενοφώντος, Εκπρόσωπος Τμήματος Περιβάλλοντος
 5. Νικόλαος Κασίνης, Εκπρόσωπος Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας
 6. Λαυρέντιος Βασιλειάδης, Εκπρόσωπος Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών
 7. Παναγιώτης Δημόπουλος, Ειδικός σε θέματα Οικοτόπων και Οικοσυστημικών Υπηρεσιών (Πανεπιστήμιο Πατρών)
 8. Δημήτρης Μπακαλούδης, Ειδικός δασολόγος σε θέματα πανίδας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
 9. Μωυσής Μυλωνάς, Ειδικός σε θέματα πανίδας εκτός πτηνών (Πανεπιστήμιο Κρήτης)
 10. Σπύρος Σφενδουράκης, Ειδικός σε θέματα πανίδας (Πανεπιστήμιο Κύπρου)
 11. Μαργαρίτα Αριανούτσου, Ειδικός σε θέματα χωροκατακτητικών ειδών (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
 12. Κώστας Θάνος, Ειδικός σε θέματα χλωρίδας και οικοτόπων (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
 13. Σταύρος Ξηρουχάκης, Ειδικός σε θέματα πτηνών (Πανεπιστήμιο Κρήτης)
 14. Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Ειδικός σε θέματα θαλάσσιας βιοποικιλότητας (Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών)
 15. Κωνσταντίνος Κουνναμάς, Ειδικός σε θέματα χλωρίδας (Πανεπιστήμιο Frederick)
 16. Ιωάννης Βογιατζάκης, Ειδικός σε θέματα οικοσυστημικών υπηρεσιών (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου)

Προσωπικό εταίρων

Τμήμα Περιβάλλοντος

 1. Έλενα Στυλιανοπούλου, Πρώτη Λειτουργός Περιβάλλοντος, Βιολογία, Συντονίστρια Έργου
 2. Δέσπω Ζαβρού, Λειτουργός Περιβάλλοντος A’, Βιολογία & Διαχείριση Βιοποικιλότητας
 3. Εύα Πίττα, Λειτουργός Περιβάλλοντος, Βιολογία & Οικολογία 
 4. Γιάννης Χριστοδουλίδης, Λειτουργός Περιβάλλοντος, Βιολογία & Βιολογία Άγριας Ζωής
 5. Μαριλένα Παπασταύρου, Λειτουργός Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντολογία & Μηχανική Περιβάλλοντος
 6. Μαρίνα Ξενοφώντος, Λειτουργός Περιβάλλοντος, Βιολογία & Οικολογία
 7. Έλενα Ερωτοκρίτου, Ανώτερη Τεχνικός, Περιβαλλοντική Διαχείριση
 8. Άννη Παπαδοπούλου, Λειτουργός Περιβάλλοντος, Βιολογία Θαλάσσιων και Γλυκών Νερών 
 9. Αικατερίνη Τοκαλάκη, Λειτουργός Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική Βιολογία
 10. Μαρία Ζωμενή, Λειτουργός Περιβάλλοντος, Βιολογία & Οικολογία Τοπίου 
 11. Μαριλένα Αδαμίδου, Τεχνικός Περιβάλλοντος, Πολιτική Μηχανική

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

 1. Γιάννα Σαμουήλ, Λειτουργός Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (05/2022 – σήμερα)