Παράδοση νέων εκπαιδευτικών παιχνιδιών για τη μεσογειακή φώκια

Δύο από τους εταίρους του έργου Πανδώτειρα, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών και το Πανεπιστήμιο Frederick, ένωσαν δυνάμεις με σκοπό να δημιουργηθούν επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια αφιερωμένα στη μεσογειακή φώκια Monachus monachus.

Τα παιχνίδια αυτά παρέλαβε στις 3 Ιουλίου, 2024, η Διευθύντρια του ΤΑΘΕ, κα. Μαρίνα Αργυρού, σε μία εκδήλωση που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Frederick. Στην εκδήλωση έγινε παρουσίαση των επιτραπέζιων παιχνιδιών που δημιουργήθηκαν από φοιτητές και φοιτήτριες των προγραμμάτων σπουδών Δημοτικής Εκπαίδευσης, Οπτικής Επικοινωνίας και Interior Design του Πανεπιστημίου Frederick.

Στόχος των διαδραστικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών είναι η ενημέρωση παιδιών σχολικής ηλικίας άνω των 9 ετών, για τη μεσογειακή φώκια. Μέσα από τα επιτραπέζια αυτά παιχνίδια τα παιδιά μαθαίνουν μεταξύ άλλων για τον κύκλο ζωής της μεσογειακής φώκιας, τη διατροφή της, τους κινδύνους και τις απειλές που δέχεται. Επιπρόσθετα τα παιδιά ενημερώνονται για τις δράσεις που ακολουθεί το ΤΑΘΕ για την προστασία τόσο του είδους αλλά και των οικοτόπων που ζει. Τέλος τα παιδιά μαθαίνουν απλές πρακτικές που μπορούν να ακολουθήσουν για να συνεισφέρουν στην προστασία της μεσογειακής φώκιας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Με την παράδοση των παιχνιδιών, αυτά θα ενταχθούν στις δραστηριότητες του έργου Πανδώτειρα που έχουν στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία του δικτύου Natura 2000.

Κοινοποιήστε:

Πρόσφατα Άρθρα