Συμμετοχή σε εκδήλωση δικτύωσης του Προγράμματος LIFE

Μέλη της ομάδας του έργου Πανδώτειρα είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε εκδήλωση δικτύωσης του Προγράμματος LIFE, η οποία διοργανώθηκε από το έργο LIFE Cyclamen. Η εκδήλωση δικτύωσης είχε την πιο κάτω μορφή:

  • Ζωντανή διαδικτυακή εκδήλωση ανταλλαγής εμπειριών, την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021 (11:00 – 14:15)
  • Διαδικτυακές διμερείς συναντήσεις (από 3 Νοεμβρίου μέχρι 10 Δεκεμβρίου, 2021)
  • Εκδήλωση ανταλλαγής εμπειριών δια ζώσης, την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021, στη Λευκωσία.

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής διαδικτυακής εκδήλωσης είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε από την εμπειρία των προσκεκλημένων ομιλητών οι οποίοι προέρχονταν από τα έργα: NATURE 4 CITY LIFE (Region Sud – Provence, Alpes, Côte d’Azur), LIFE IP 4 NATURA (Πράσινο Ταμείο, Ελλάδα), LIFE MEDEA (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ιατρική Σχολή) και LIFE NATURA THEMIS (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης). Επωφεληθήκαμε επίσης από την πολυετή εμπειρία των Εθνικών Σημείων Επαφής του LIFE από Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα.

Τα θέματα που βρήκαμε πολύ ενδιαφέροντα για τους σκοπούς του έργου Πανδώτειρα ήταν:

  • Υιοθέτηση πολιτικής
  • After LIFE
  • Βιωσιμότητα
  • Διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας

Ακολούθως, στην εκδήλωση ανταλλαγής εμπειριών δια ζώσης στη Λευκωσία, Δημόσιοι και Ιδιωτικοί φορείς από την Κύπρο και το εξωτερικό βρέθηκαν μαζί, σε μια υπέροχη ευκαιρία να συνδεθούν προσωπικά, να συζητήσουν με επαγγελματίες από διάφορους τομείς και να διερευνήσουν τις δυνατότητες συνεργασίας σε μελλοντικά έργα LIFE. Αυτό που βρήκαμε ιδιαίτερα χρήσιμο ήταν η ευκαιρία να μοιραστούμε τις σκέψεις, τις προκλήσεις και τα επιτεύγματά μας με άλλους δικαιούχους του LIFE και να ανταλλάξουμε ωφέλιμες εμπειρίες.

Τέλος, αυτή η εκδήλωση ήταν μια υπέροχη ευκαιρία δικτύωσης για το έργο Πανδώτειρα, καθώς σ΄ αυτήν συμμετείχαν πέραν των 100 ατόμων από 19 διαφορετικές χώρες. Μας έδωσε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το έργο μας σε άλλους δικαιούχους του LIFE και να συμμετέχουμε σε εποικοδομητικό διάλογο με εμπειρογνώμονες διαφόρων ειδικοτήτων.

Pandoteira networking Natura 2000

Κοινοποιήστε:

Πρόσφατα Άρθρα