Συνάντηση και παρουσίαση ενημέρωσης στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου

Μέλη της ομάδας του έργου Πανδώτειρα, από το Τerra Cypria-το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος, πραγματοποίησαν συνάντηση με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου-Αφροδίτη (ΑΝΕΤΠΑ).

Η συνάντηση έγινε την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022, στα γραφεία της ΑΝΕΤΠΑ με σκοπό:

  • Την ενημέρωση για τη σημασία του δικτύου Natura 2000
  • Την παρουσίαση των διαφόρων συμπλεγμάτων στα οποία έχει χωριστεί το δίκτυο Natura 2000 στο πλαίσιο του έργου Πανδώτειρα.
  • Την παρουσίαση των δράσεων του έργου Πανδώτειρα με ιδιαίτερη αναφορά στις περιοχές Natura 2000 της Επαρχίας Πάφου.
  • Την ανταλλαγή απόψεων και εύρεση τρόπων συνεργασίας μέσω συνεργιών μεταξύ του έργου Πανδώτειρα και των δράσεων της ΑΝΕΤΠΑ.

Τα θέματα για τα οποία έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι εκπρόσωποι της ΑΝΕΤΠΑ ήταν:

  • Η διαχείριση της ιδιωτικής γης εντός των περιοχών του δικτύου Natura 2000
  • Οι διαδικασίες για αναπτύξεις εντός ή πλησίον των περιοχών του δικτύου Natura 2000 και πώς προστατεύετε το δίκτυο
  • Οι Φορείς Διαχείρισης που θα δημιουργηθούν μέσα από το έργο Πανδώτειρα
  • Η προώθηση δραστηριοτήτων φύσης εντός των περιοχών Natura 2000


Η ομάδα του έργου Πανδώτειρα θα κρατήσει στενή επαφή με την ΑΝΕΤΠΑ, καθώς οι εκπρόσωποί της εξέφρασαν την προθυμία για συνεργασία στην προώθηση των περιοχών Natura 2000 της Επαρχίας Πάφου και των κοινοτήτων εντός αυτών. Αυτό θα γίνει κατορθωτό μέσω των διαφόρων δράσεων του έργου μας, όπως του εορτασμού για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000 και τη δημιουργία πακέτων ταξιδιού για κάθε σύμπλεγμα.

Κοινοποιήστε:

Πρόσφατα Άρθρα