Συνάντηση με επαγγελματίες ψαράδες της Πάφου

Η ομάδα του έργου Πανδώτειρα είχε την ευκαιρία να συζητήσει με επαγγελματίες ψαράδες της περιοχής Πάφου στις 4 Οκτωβρίου, 2023. Η συνάντηση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου μας από το Terra Cypria, με τη συμβολή του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων.

Οι επαγγελματίες ψαράδες ενημερώθηκαν για:

  • το έργο Πανδώτειρα,
  • το Δίκτυο Natura 2000 και τη σημασία του,
  • τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές και είδη που προστατεύονται σε αυτές, όπως οι θαλάσσιες χελώνες, οι φώκιες, άλλα θαλάσσια θηλαστικά κλπ.

Επιπρόσθετα, ενημερώθηκαν για το ότι το Δίκτυο Natura 2000 βασίζεται στη φιλοσοφία του ότι ο άνθρωπος πρέπει να συνυπάρχει με τη φύση, οπόταν δεν αποκλείει τις οικονομικές δραστηριότητες. Τα έργα και οι δραστηριότητες όμως που γίνονται στις περιοχές του Δικτύου πρέπει να διασφαλίζουν την προστασία των σπάνιων ειδών και οικοτόπων.

Ακολούθησε συζήτηση, στην οποία οι επαγγελματίες ψαράδες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο για το Δίκτυο Natura 2000, όσο και για την προστασία των θαλάσσιων περιοχών. Συμπέρασμα της συζήτησης ήταν η επιτακτική ανάγκη προστασίας των θαλάσσιων ειδών και οικοτόπων, καθώς μέσα από την ανάκαμψη του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της ισορροπίας που θα επέλθει σε αυτό επωφελείται και το δικό τους επάγγελμα.

Με αφορμή τη συζήτηση, μοιράστηκαν μαζί μας τις ανησυχίες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο επάγγελμα τους. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν στην μείωση του ιχθυοαποθέματος στις θάλασσες, τα Χωροκατακτητικά Ξένα Είδη και άλλα θέματα που απειλούν το επάγγελμά τους. Επιπλέον, εξέφρασαν ιδιαίτερη ανησυχία για το μέλλον της επαγγελματικής αλιείας, αφού αναγνωρίζουν πως οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα το επάγγελμα τους είναι πολλές και χωρίς την ουσιαστική προστασία της θάλασσας αυτό κινδυνεύει να εξαφανιστεί.

Οι ανησυχίες και προτάσεις των συμμετεχόντων καταγράφηκαν από την ομάδα του έργου και θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες αρχές με στόχο να μπορέσει να βρεθεί μια ουσιαστική λύση σε όλα όσα τους απασχολούν.

Κοινοποιήστε:

Πρόσφατα Άρθρα