Συνάντηση με επαγγελματίες ψαράδες

Η ομάδα του έργου Πανδώτειρα είχε την ευκαιρία να συζητήσει με επαγγελματίες ψαράδες της περιοχής Λάρνακας στις 19 Ιανουαρίου, 2023. Η συνάντηση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου μας από το Terra Cypria, με τη συμβολή του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων.

Οι επαγγελματίες ψαράδες ενημερώθηκαν για:

  • το έργο Πανδώτειρα,
  • το Δίκτυο Natura 2000 και τη σημασία του,
  • τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές και τα είδη που προστατεύονται σε αυτές, όπως οι θαλάσσιες χελώνες, οι φώκιες, άλλα θαλάσσια θηλαστικά κλπ.

Επιπρόσθετα, ενημερώθηκαν για το ότι το Δίκτυο Natura 2000 βασίζεται στη φιλοσοφία του ότι ο άνθρωπος πρέπει να συνυπάρχει με τη φύση, οπόταν δεν αποκλείει τις οικονομικές δραστηριότητες. Τα έργα και οι δραστηριότητες όμως που γίνονται στις περιοχές του Δικτύου πρέπει να διασφαλίζουν την προστασία των σπάνιων ειδών και οικοτόπων.

Μέσα από τη συζήτηση, οι επαγγελματίες ψαράδες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο για το Δίκτυο Natura 2000, όσο και για την προστασία των θαλάσσιων περιοχών. Ανέδειξαν την ανάγκη για προστασία των θαλάσσιων ειδών, καθώς αντιλαμβάνονται πως μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει ισορροπία στο θαλάσσιο περιβάλλον. Μια τέτοια ισορροπία φυσικά θα επωφελήσει και το δικό τους επάγγελμα.

Την ίδια στιγμή, μοιράστηκαν μαζί μας και θέματα που απασχολούν το επάγγελμα τους, καθώς από αυτό εξαρτάται το βιός τους. Συγκεκριμένα, ανέδειξαν διάφορα προβλήματα όπως η μείωση του ιχθυοαποθέματος στις θάλασσες, τα Χωροκατακτητικά Ξένα Είδη και άλλα θέματα που απειλούν το ίδιο τους το επάγγελμα.

Θετικά βλέπουν πλέον τη στροφή στον αλιευτικό τουρισμό ως ένα τρόπο προσαρμογής στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα το επάγγελμα τους.

Οι ανησυχίες και προτάσεις των συμμετεχόντων καταγράφηκαν από την ομάδα του έργου και θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες αρχές με στόχο να μπορέσει να βρεθεί μια ουσιαστική λύση σε όλα όσα τους απασχολούν.

Κοινοποιήστε:

Πρόσφατα Άρθρα