5η Συνάντηση Εταίρων έργου Πανδώτειρα

Pandoteira project fifth partners meeting

Η ομάδα του έργου Πανδώτειρα διοργάνωσε την 5η συνάντηση των εταίρων στις 15 Νοεμβρίου, 2021. Μια συνάντηση η οποία έγινε δια ζώσης μετά από πολύ καιρό.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εταίροι μπόρεσαν να συζητήσουν για την πρόοδο των διαφόρων δράσεων και για τα επερχόμενα παραδοτέα, καθώς και να μελετήσουν το χρονοδιάγραμμα που θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση των ορόσημων του έργου.

Η συνάντηση ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία ενημέρωσης για τις δράσεις του έργου, αλλά και ενδυνάμωσης των σχέσεων μεταξύ των εταίρων. Επιπλέον, από τη συζήτηση προέκυψαν πολύτιμες συστάσεις, οι οποίες και θα ληφθούν υπόψη για την επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωση των δράσεων.

Το έργο Πανδώτειρα είναι το μεγαλύτερο έργο LIFE που έχει εξασφαλίσει η Κύπρος τα τελευταία 28 χρόνια ύπαρξης του Προγράμματος LIFE. Κύριος στόχος του έργου Πανδώτειρα είναι να επιτευχθεί ευνοϊκή κατάσταση διατήρησης για σημαντικά είδη και τύπους οικοτόπου που υπάρχουν στην Κύπρο, μέσω δράσεων σε ολόκληρο το δίκτυο Natura 2000. Το έργο θα ολοκληρωθεί το 2029.

Μάθετε περισσότερα για το έργο Πανδώτειρα εδώ.

Κοινοποιήστε:

Πρόσφατα Άρθρα