Μετακινηθείτε προς τα κάτω

Διαχείριση του δικτύου Natura 2000 στην Κύπρο και διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε ενημερώσεις για τα νέα και τις εκδηλώσεις μας!

Κύπρος

Η Κύπρος συγκαταλέγεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το μεγαλύτερο ποσοστό έκτασης που καλύπτεται από το δίκτυο Natura 2000. Το νησί μας φιλοξενεί σπάνια και ενδημικά είδη χλωρίδας, πανίδας – συμπεριλαμβανομένων των πτηνών – και οικοτόπους. Με τον όρο ενδημικά εννοούμε αυτά που υπάρχουν μόνο στην Κύπρο και πουθενά αλλού στον κόσμο.

Τι σημαίνει «Πανδώτειρα»;

Οι πρόγονοί μας λάτρευαν και υμνούσαν τη φύση. Αναγνώριζαν προφανώς, ότι αυτή ήταν η πηγή της ύπαρξής τους και όλων όσων έβλεπαν και βίωναν τριγύρω τους. Η «θεότητα» που τους πρόσφερε τα ΠΑΝΤΑ.

Πανδώτειρα είναι αυτή που μας παρέχει τα πάντα και που μας χαρίζει κάθε αγαθό.

Η Φύση!

Πρωταρχικός στόχος

Κύριος στόχος του έργου Πανδώτειρα είναι να επιτευχθεί ευνοϊκή κατάσταση διατήρησης για σημαντικά είδη και τύπους οικοτόπου που υπάρχουν στην Κύπρο, μέσω δράσεων σε ολόκληρο το δίκτυο Natura 2000. 

Το Έργο θα καλύψει τα κενά γνώσης για τα είδη και τους τύπους οικοτόπου, θα βελτιώσει τη διακυβέρνηση του δικτύου, θα αξιοποιήσει τις οικοσυστημικές υπηρεσίες και θα εφαρμόσει σχέδια δράσης και διαχείρισης για είδη και οικοτόπους. Σκοπεύει επίσης στο να ενημερώσει τους ιδιοκτήτες γης, τους χρήστες γης, τον τοπικό πληθυσμό και τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη σημασία του δικτύου Natura 2000, ενθαρρύνοντας την αποδοχή τους και τη συμμετοχή τους στην προσπάθεια του Έργου.

Νέα και Εκδηλώσεις