Απελευθέρωση χελωνών μετά από θεραπεία

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ), στο πλαίσιο του έργου «Πανδώτειρα», προχώρησε σε απελευθέρωση και επανένταξη δύο θαλάσσιων χελωνών στο φυσικό τους περιβάλλον την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022. Η απελευθέρωση έγινε στο Ερευνητικό Κέντρο Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας Κύπρου (ΕΚΘΥΚ), του ΤΑΘΕ στο Μενεού, το οποίο λειτουργεί και σαν Κέντρο Παροχής Πρώτων Βοηθειών, Θεραπείας και Αποκατάστασης τραυματισμένων και άρρωστων θαλάσσιων χελωνών.


Ο «Δαμιανός» και ο «Κωστής», όπως ονομάστηκαν οι εν λόγω θαλάσσιες χελώνες, είναι δύο ενήλικες Πράσινες Xελώνες (Chelonia mydas) που βρέθηκαν πριν από μερικούς μήνες τραυματισμένες στη θαλάσσια περιοχή της Λεμεσού και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών, του ΤΑΘΕ, για περίθαλψη. Μετά από θεραπεία κάποιων μηνών μπορούν και πάλι να κολυμπούν ελεύθερα στο θαλάσσιο περιβάλλον.


Στην απελευθέρωση συμμετείχαν άτομα και εκπρόσωποι οργανισμών που ασχολούνται με υποβρύχιες δραστηριότητες. Με αφορμή την απελευθέρωση οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις θαλάσσιες χελώνες που υπάρχουν στην Κύπρο και τη συμπεριφορά που πρέπει να έχουν προς αυτές κατά τη διάρκεια των υποβρυχίων δραστηριοτήτων τους. Έγινε επίσης ενημέρωσή τους για τη σημασία του δικτύου Natura 2000 ειδικά ως προς την προστασία των θαλάσσιων χελωνών.


Το έργο «Πανδώτειρα», στο πλαίσιο του οποίου έγινε η απελευθέρωση και επανένταξη των δύο θαλάσσιων πράσινων χελωνών στο φυσικό τους περιβάλλον, ασχολείται με τη διαχείριση του δικτύου Natura 2000 στην Κύπρο και στοχεύει στο να καταστεί το δίκτυο πιο αποτελεσματικό, λειτουργικό και βιώσιμο. Συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συντονιστή το Τμήμα Περιβάλλοντος, ενώ στο έργο συμμετέχουν ακόμη 13 συνεργαζόμενοι φορείς από Κυβερνητικά Τμήματα, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και ιδιωτικές εταιρείες.


Μάθετε περισσότερα για το έργο Πανδώτειρα εδώ.

© Γιάννα Σαμουήλ
© Γιάννα Σαμουήλ
Δηλώσεις από τους Βασίλη Παπαδόπουλο (ΤΑΘΕ) και Λεύκιο Σεργίδη (Terra Cypria). © Γιάννα Σαμουήλ

Κοινοποιήστε:

Πρόσφατα Άρθρα