Δημιουργία και προώθηση περιβαλλοντικής κουλτούρας σε συνεργασία με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Την Παρασκευή 7 Απριλίου 2023 διοργανώσαμε, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, παρουσίαση για το έργο Πανδώτειρα με θέμα «Natura 2000: Ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». Στόχος της παρουσίασης ήταν η ενημέρωση των Λειτουργών που στελεχώνουν τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, σχετικά με τις δράσεις και τον στόχο του έργου μας.

Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, όπως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, έχουν σημαντικό ρόλο στο να προαχθεί η αειφορία και να τονιστεί η σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης τέθηκαν σημαντικές απορίες και σχόλια για το έργο, τις κοινότητες που συμμετέχουν, αλλά και για τους τρόπους που μπορεί να προωθηθεί.

Μέσα από συζητήσεις, οι παρευρισκόμενοι κατέληξαν σε διάφορα συμπεράσματα όπως τα πλεονεκτήματα που μπορούν να έχουν οι κοινότητες όταν κατανοήσουν πως η προστασία της φύσης είναι προς όφελός τους. Μέσα από αυτή την κατανόηση οι κοινότητες έχει αποδειχτεί ότι μπορούν να προσελκύουν τουρισμό και να κερδίζουν απ΄ αυτόν.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Λειτουργοί του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη δράση του έργου Πανδώτειρα, καθώς και για την εφαρμογή των πρακτικών που δημιουργούν και προωθούν την κουλτούρα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Κοινοποιήστε:

Πρόσφατα Άρθρα

Γιορτή Natura 2000 (2024)

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Terra Cypria διοργάνωσαν, στο πλαίσιο του έργου