Εκπαίδευση και δικτύωση: Διαχειριστές δασικών περιοχών Natura 2000

Εκπρόσωπος του έργου Πανδώτειρα, από το Τμήμα Περιβάλλοντος, συμμετείχε στο «Εργαστήρι για την ενδυνάμωση δυναμικού στη Διαχείριση Δασικών περιοχών του Δικτύου Natura 2000». Το εργαστήρι διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Φύσης (LIFE ENABLE) μεταξύ 25 και 29 Σεπτεμβρίου 2023, στο Κλάγκενφουρτ της Αυστρίας.

Το εργαστήρι ήταν αφιερωμένο στη διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων σε περιοχές Natura 2000. Εκπρόσωποι από 17 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, πραγματοποίησαν ένα ταξίδι εξειδικευμένο σε δασικές περιοχές Natura 2000, στην περιοχή της Καρινθίας (Αυστρία) και είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν καλές πρακτικές διατήρησης της φύσης και να εξερευνήσουν βιώσιμες λύσεις για το μέλλον. Πιο συγκεκριμένα, οι επισκέψεις ξεκίνησαν από τη Natura 2000 Nature Park Dobratsch, συνέχισαν στις περιοχές Natura 2000 Leonstein, Vellacher Kotschna, Kamnisko-Savinjske Alpe και Lendspitz-Maiernigg, μέχρι και το πέρασμα των συνόρων της Σλοβενίας και τη Natura 2000 Jezersko.

Στο κλείσιμο της κάθε μέρας ακολουθούσαν παραγωγικές συνεδρίες εργασίας που είχαν να κάνουν με σημαντικά ζητήματα που αφορούν στη διατήρηση των πολύτιμων δασών μας, όπως τη διαχείριση επισκεπτών, την καταπολέμηση των χωροκατακτητικών ξένων ειδών, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την παρακολούθηση με κατάλληλους δείκτες της προόδου των παρεμβάσεων διατήρησης.

Οφέλη

Η εκπαίδευση προσέφερε σημαντική γνώση και εμπειρία σχετικά με τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης των δασικών περιοχών Natura 2000. Επίσης ενθάρρυνε την ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών σε διεθνές επίπεδο μεταξύ όσων εργάζονται σε θέματα σχετικά με τη διαχείριση και τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας και πανίδας.

Μέσα από το Δασικό Εργαστήρι στην Αυστρία μπορέσαμε να αναπτύξουμε τις επαγγελματικές μας ικανότητες στη διαχείριση των δασικών προστατευόμενων περιοχών. Ταυτόχρονα αναγνωρίσαμε κοινά προβλήματα και προκλήσεις, αλλά και πρακτικές λύσεις στη διαχείριση των δασικών προστατευόμενων περιοχών. Επιπλέον, κάναμε νέες γνωριμίες που μπορούν να οδηγήσουν σε μελλοντικές συνεργασίες και αποκτήσαμε καλύτερη εικόνα σχετικά με το Δίκτυο Natura 2000 σε άλλες χώρες και τη διαχείρισή του.

Κοινοποιήστε:

Πρόσφατα Άρθρα

Γιορτή Natura 2000 (2024)

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Terra Cypria διοργάνωσαν, στο πλαίσιο του έργου