Συνάντηση εταίρων και Επιστημονικής Επιτροπής

Η ομάδα του έργου Πανδώτειρα διοργάνωσε την 9η συνάντηση των εταίρων του έργου στις 21 Φεβρουαρίου, 2024. Η συνάντηση έγινε δια ζώσης και ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για τους 13 εταίρους του έργου μας να συζητήσουν για την πρόοδο των διαφόρων δράσεων και για τα επερχόμενα παραδοτέα, καθώς και να μελετήσουν το χρονοδιάγραμμα που θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση των ορόσημων του έργου.

Η συνάντηση ήταν μια ευκαιρία ενημέρωσης για τις δράσεις του έργου, αλλά και ενδυνάμωσης των σχέσεων μεταξύ των εταίρων. Επιπλέον, από τη συζήτηση προέκυψαν πολύτιμες συστάσεις, οι οποίες και θα ληφθούν υπόψη για την επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωση των δράσεων.

Ακολούθως, στις 22 Φεβρουαρίου, 2024, έγινε δια ζώσης συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής του έργου, όπου μελετήθηκαν τα μέχρι στιγμής παραδοτέα και συζητήθηκε ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής.

Μάθετε περισσότερα για το έργο Πανδώτειρα εδώ.

Συνάντηση Επιστημονικής Επιτροπής

Κοινοποιήστε:

Πρόσφατα Άρθρα