Το έργο Πανδώτειρα στον Πύργο Τηλλυρίας

Μέλη της ομάδας του έργου Πανδώτειρα, από το Τμήμα Δασών και το Terra Cypria, επισκέφτηκαν τον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας το Σάββατο 12 Μαρτίου, 2022.

Σκοπός της επίσκεψής τους ήταν να ενημερώσουν τα μέλη της κοινότητας, καθώς και των γύρω κοινοτήτων για το έργο Πανδώτειρα και τις δράσεις που θα διεξαχθούν στην περιοχή του Δάσους Πάφου.

Εκτός από την παρουσίαση του έργου Πανδώτειρα η ομάδα μας είχε την ευκαιρία να ευαισθητοποιήσει τους παρευρισκόμενους για τη σημασία του δικτύου Natura 2000.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τα διάφορα συμπλέγματα στα οποία χωρίζετε το δίκτυο Natura 2000, και τα χαρακτηριστικά του συμπλέγματος στο οποίο εμπίπτει η περιοχή τους. Παρουσιάστηκαν δηλαδή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συμπλέγματός τους, τα είδη χλωρίδας, πανίδας και οι οικότοποι, καθώς και η κατάσταση διατήρησης τους.

Ακολούθως το Τμήμα Δασών παρουσίασε τη σημασία των δασών και την ανάγκη διατήρησής και προστασίας τους.

Συμμετοχή της κοινότητας

Στη συνάντηση συμμετείχαν πάνω από 20 μέλη της κοινότητας και έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα θέματα που παρουσιάστηκαν. Κατά τη διάρκεια παρουσίασης των συμπλεγμάτων οι συμμετέχοντες ζήτησαν να μάθουν περισσότερα σχετικά με τα χαρακτηριστικά του δικού τους συμπλέγματος, ξεκινώντας μια ενεργή συζήτηση. Επιπλέον, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που τέθηκε προς συζήτηση ήταν το γιατί η Κύπρος συγκαταλέγεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το μεγαλύτερο ποσοστό έκτασης που καλύπτεται από το δίκτυο Natura 2000. Ακόμη, οι συμμετέχοντες ζήτησαν να μάθουν περισσότερα για τη χρήση της βόσκησης για σκοπούς πυροπροστασίας.

Η ομάδα του έργου Πανδώτειρα θα κρατήσει στενή επαφή με την κοινότητα και θα τους παρέχει οποιαδήποτε στήριξη χρειάζονται στην προσπάθειά τους να συμμετέχουν στην προστασία του δικτύου Natura 2000.

Κοινοποιήστε:

Πρόσφατα Άρθρα