Το Πανδώτειρα στο 4ο Βιογεωγραφικό Σεμινάριο για την περιοχή της Μεσογείου

Το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διοργάνωσαν το 4ο Βιογεωγραφικό Σεμινάριο για την περιοχή της Μεσογείου. Το σεμινάριο έγινε στις 17 – 19 Απριλίου 2024, στη Λάρνακα.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν περίπου 90 σύνεδροι από 8 χώρες της μεσογειακής βιογεωγραφικής περιοχής (Κροατία, Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία και Ισπανία) εκπροσωπώντας εθνικές και περιφερειακές αρχές προστασίας της φύσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, ΜΚΟ, ενδιαφερόμενους φορείς και την επιστημονική κοινότητα.

Στο πλαίσιο του τριήμερου Σεμιναρίου συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος που συνδέονται με τη διαχείριση του Δικτύου Natura 2000. Ένας από τους στόχους του σεμιναρίου ήταν να αποτιμήσει τις δεσμεύσεις που έχουν υποβάλει τα Κράτη Μέλη της Μεσογείου, στο πλαίσιο των σκοπών και των στόχων της Στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2030 και του Παγκόσμιου Πλαισίου για τη βιοποικιλότητα, σχετικά με τις προστατευόμενες και αυστηρά προστατευόμενες περιοχές και τη βελτίωση της κατάστασης των ειδών και των οικοτόπων.

Συμμετοχή και εμπλοκή του έργου Πανδώτειρα

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, διοργανώθηκε εκδήλωση δικτύωσης δικαιούχων ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων, κατά την οποία οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τις πλούσιες εμπειρίες και τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει στις θεματικές φύση/βιοποικιλότητα και κλιματική αλλαγή. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η διάχυση των αποτελεσμάτων των Έργων και η προώθηση ανταλλαγής εμπειριών με σκοπό την αναπαραγωγή/ προώθηση των αποτελεσμάτων των Κυπριακών Έργων στο εξωτερικό και το αντίστροφο. Στην εκδήλωση δικτύωσης παρουσιάστηκαν περίπου 30 έργα, ένα εκ των οποίων ήταν και το έργο «Πανδώτειρα».

Την Πέμπτη 18 Απριλίου, 2024, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των συνέδρων στην περιοχή Κάβο Γκρέκο, η οποία εμπίπτει στο Δίκτυο Natura 2000. Διοργανωτής της επίσκεψης ήταν το έργο «Πανδώτειρα». Μέσω μιας πεζοπορίας δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν σημαντικά είδη και οικοτόπους της περιοχής, καθώς και να ενημερωθούν για τις διάφορες πιέσεις και τις δράσεις διαχείρισης που εφαρμόζονται ή πρόκειται να εφαρμοστούν στο άμεσο μέλλον. Πολλές από τις δράσεις διατήρησης στην περιοχή Κάβο Γκρέκο γίνονται στο πλαίσιο του έργου «Πανδώτειρα».

Μάθετε περισσότερα για το έργο «Πανδώτειρα» εδώ.

Κοινοποιήστε:

Πρόσφατα Άρθρα

Γιορτή Natura 2000 (2024)

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Terra Cypria διοργάνωσαν, στο πλαίσιο του έργου