Το έργο Πανδώτειρα πάει Κούκλια

Η ομάδα του έργου Πανδώτειρα διοργανώνει, σε συνεργασία με την Τοπική Αρχή Κουκλιών, παρουσίαση με τίτλο: «Natura 2000: Ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση ενδιαφερόμενων φορέων».Η παρουσίαση θα γίνει την Τρίτη 29 Μαρτίου, 2022, στο Πολιτιστικό Κέντρο Κουκλιών, στις 17:00. Όλοι οι κάτοικοι των Κουκλιών, αλλά και της γύρω περιοχής είναι ευπρόσδεκτοι. Σκοπός της παρουσίασης Σκοπός της παρουσίασης […]

Η Σημασία της Βιοποικιλότητας της Κύπρου

Το έργο Πανδώτειρα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, διοργανώνουν διαδικτυακό σεμινάριο την Πέμπτη 17 Μαρτίου, 2022 (16:00 – 17:30). Το σεμινάριο έχει τίτλο «Η σημαντικότητα της βιοποικιλότητας της Κύπρου». Με τη συμμετοχή σας στο διαδικτυακό αυτό σεμινάριο θα μάθετε για: Τα είδη και τους οικότοπους της Κύπρου Τον σκοπό του έργου Πανδώτειρα, καθώς και […]

Παρουσίαση του έργου Πανδώτειρα στον Πύργο Τηλλυρίας

Το έργο Πανδώτειρα, σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο Κάτω Πύργου Τηλλυρίας, διοργανώνουν παρουσίαση με τίτλο: «Natura 2000: Ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση ενδιαφερόμενων φορέων». Η παρουσίαση θα γίνει το Σάββατο 12 Μαρτίου, 2022, στο Δημοτικό Σχολείο Πύργου Τηλλυρίας, στις 17:00 και οι κάτοικοι της κοινότητας, καθώς και της γύρω περιοχής είναι ευπρόσδεκτοι να παρευρεθούν. Σκοπός της […]