Δικτύωση

Δικτύωση με άλλα σχετικά έργα LIFE και μη

Life IP Marha – Nature Integrated Project for effective and equitable management of marine habitats in France (LIFE16 IPE/FR/000001).

Ιστοσελίδα έργου: https://ofb.gouv.fr/

LIFE-IP 4 NATURA (LIFE16 IPE/GR/000002)

Στόχος του έργου είναι η ουσιαστική ενίσχυση της προστασίας της φύσης στην Ελλάδα, με τρόπο που να διασφαλίζει ταυτόχρονα τη συμμόρφωση της χώρας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Για τον λόγο αυτό, για πρώτη φορά ενσωματώνονται συνεκτικά, σε ένα ενιαίο πρόγραμμα, δράσεις οι οποίες καλύπτουν όλο το εύρος των παραμέτρων που σχετίζονται με την προστασία της φύσης: πολιτική, οικονομία, κοινωνία, επιστημονική γνώση.

Ιστοσελίδα έργου: https://edozoume.gr/en/

LIFE-IP AZORES NATURA (LIFE17 IPE/PT/000010) 

Ιστοσελίδα έργου: https://www.lifeazoresnatura.eu/

LIFE Brenta 2030 (LIFE18 NAT/IT/000756) 

Ιστοσελίδα έργου: https://www.etraspa.it/

LIFE-IP: N2K Revisited (LIFE20 PRE/DE/000009) – Integrated LIFE project for the Natura 2000 network in the Czech Republic

Ιστοσελίδα έργου: https://www.jednapriroda.cz/

LIFE ENABLE (LIFE20 PRE/DE/000009) – Creating the European Natura Academy for applied Blended LEarning

Ιστοσελίδα έργου: https://www.europarc.org/about-us/europarc-projects/life-enable/

LIFE ShepForBio (LIFE20 NAT/IT/001076) – Shepherds for Biodiversity in Mountain Marginal Areas

Ιστοσελίδα έργου: https://www.dream-italia.it/

LIFE Teixeres (LIFE20 NAT/ES/001128) – Conservation and restoration of relict Taxus baccata woods

Το Έργο έχει ως κύριο στόχο τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης και της ανθεκτικότητας των δασών Taxus στην περιοχή της Βαλένθια, έναντι των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Ιστοσελίδα έργου: https://mediambient.gva.es/va/web/cief/life-teixeres

GENMEDA – Δίκτυο Κέντρων Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών

Ιστοσελίδα Δικτύου: http://www.genmeda.net/