Εκδήλωση του έργου Πανδώτειρα στην Ανώγυρα

Μέλη της ομάδας του έργου Πανδώτειρα, από το Terra Cypria-το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος, συνδιοργάνωσαν μαζί με το Κοινοτικό Συμβούλιο Ανώγυρας, εκδήλωση με τίτλο: «Natura 2000: Ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση ενδιαφερόμενων φορέων». Η εκδήλωση έγινε στις 22 Ιουλίου, 2022.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να ενημερωθούν τα μέλη της κοινότητας αλλά και των γύρω κοινοτήτων για το έργο Πανδώτειρα, τις δράσεις του αλλά και συγκεκριμένες δράσεις που θα διεξαχθούν στο δίκτυο Natura 2000 στην περιοχή τους.

Εκτός από την παρουσίαση του έργου Πανδώτειρα, η ομάδα μας είχε την ευκαιρία να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους παρευρισκόμενους για τη σημασία του δικτύου Natura 2000.

Επίσης, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τα διάφορα συμπλέγματα στα οποία έχει χωριστεί το δίκτυο Natura 2000, και τα χαρακτηριστικά του συμπλέγματος στο οποίο εμπίπτει η περιοχή τους. Συγκεκριμένα ενημερώθηκαν για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη σημασία των ειδών και οικοτόπων του συμπλέγματος στο οποίο εμπίπτει η περιοχή τους και περιλαμβάνει τις πιο κάτω περιοχές του Δικτύου Natura 2000:

  • «Ξερός Ποταμός»,
  • «Χα-Ποτάμι»,
  • «Κοιλάδα Διαρίζου»,
  • «Κρεμμοί Χανουτάρη» και
  • «Εκβολές Ποταμών Έζουσας, Ξερού και Διαρίζου».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για διάφορα θέματα, όπως:

  • Τη διαχείριση της ιδιωτικής γης εντός των περιοχών του δικτύου Natura 2000
  • Τους Φορείς Διαχείρισης που θα δημιουργηθούν μέσα από το έργο Πανδώτειρα
  • Την ανάγκη εμπλοκής των κοινοτήτων στους Φορείς Διαχείρισης
  • Τα Διαχειριστικά Σχέδια και Διατάγματα για τις περιοχές Natura 2000 που εμπίπτουν εντός των κοινοτήτων τους

Η ομάδα του έργου Πανδώτειρα θα κρατήσει στενή επαφή με τις κοινότητες που ήταν παρών στη παρουσίαση και θα τους παρέχει οποιαδήποτε στήριξη χρειάζονται στην προσπάθειά τους να συμμετέχουν στην προστασία των περιοχών του δικτύου Natura 2000.

Κοινοποιήστε:

Πρόσφατα Άρθρα