Παρουσίαση του έργου Πανδώτειρα στα Σπήλια

Μέλη της ομάδας του έργου Πανδώτειρα από το Τμήμα Περιβάλλοντος, την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και το Τerra Cypria-το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με την Κοινοτική Αρχή Σπηλιών, διοργάνωσαν παρουσίαση με θέμα: «Natura 2000: Ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση ενδιαφερόμενων φορέων».

Η παρουσίαση έγινε την Τρίτη 22 Μαρτίου 2022, στο Πολιτιστικό Κέντρο Σπηλιών. Η εκδήλωση αυτή σχεδιάστηκε ειδικά για τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου της περιοχής Σολέας και Μαραθάσας.

Σκοπός της παρουσίασης

Σκοπός της συγκεκριμένης παρουσίασης ήταν:

  • Η ενημέρωση των μελών των Κοινοτικών Συμβουλίων για το έργο Πανδώτειρα και τις δράσεις που προγραμματίζονται να γίνουν στην περιοχή. Συγκεκριμένα στις κοιλάδες Σολέας και Μαραθάσας.
  • Η ευαισθητοποίηση για τη σημασία του δικτύου Natura 2000.
  • Η εισαγωγή των συμμετεχόντων στην έννοια των διαχειριστών προστατευόμενων περιοχών και τη διαχείριση ιδιωτικής γης, καθώς και τις σχετικές δράσεις που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου Πανδώτειρα.
  • Η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τη σημασία των αρπακτικών στις περιοχές Μαδαρή και Παπούτσα, καθώς και η αναγκαιότητα προστασίας τους.

Συμμετοχή κοινοτήτων

Η ομάδα μας με χαρά υποδέχτηκε μέλη από 8 διαφορετικά Κοινοτικά Συμβούλια, από τα Σπήλια και τις γύρω κοινότητες.

Κατά τη διάρκεια αυτής της σύναξης οι συμμετέχοντες εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για διάφορα θέματα, όπως η διαχείριση της ιδιωτικής γης. Εξέφρασαν επίσης την επιθυμία τους να αυξηθούν οι φωλιές ανθρωποπουλιών στις κοινότητές τους, καθώς έχουν παρατηρήσει τα οφέλη που προσφέρουν στον έλεγχο των τρωκτικών. Έδειξαν επίσης ενδιαφέρον για να εκπαιδευτούν σε θέματα εναλλακτικών επιλογών για τη μείωση της χρήσης χημικών ουσιών στη γεωργία.

Μελλοντικά βήματα

Το έργο μας σκοπεύει να κρατήσει στενή επαφή με τις πιο πάνω κοινότητες και θα προχωρήσουμε με τη διοργάνωση συνάντησης με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους. Σκοπός της συνάντησης θα είναι η εξεύρεση τρόπων υποβοήθησης των κοινοτήτων για την αποδοχή και τη συμμετοχή τους στην προσπάθεια του Έργου.

Θα διοργανώσουμε επίσης μια επιπρόσθετη συνάντηση με τις Κοινοτικές Αρχές της περιοχής για να συζητηθεί περεταίρω το θέμα της διαχείρισης της ιδιωτικής γης, ειδικά στην περιοχή Ατσάς- Άγιος Θεόδωρος που εμπίπτει στο δίκτυο Natura 2000.

Τέλος, έχει αποφασιστεί ότι το έργο Πανδώτειρα θα συμμετέχει ενεργά σε μελλοντικά φεστιβάλ που διοργανώνονται από τις κοινότητες αυτές. Με τη συμμετοχή μας θα προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε θετικά τους ιδιοκτήτες γης και τον τοπικό πληθυσμό όσον αφορά τη σημασία του δικτύου Natura 2000 και να τους βοηθήσουμε να το αποδεκτούν και να το αγκαλιάσουν.

Κοινοποιήστε:

Πρόσφατα Άρθρα

Γιορτή Natura 2000 (2024)

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Terra Cypria διοργάνωσαν, στο πλαίσιο του έργου