Παρουσίαση του έργου Πανδώτειρα στα Σπήλια

Μέλη της ομάδας του έργου Πανδώτειρα από το Τμήμα Περιβάλλοντος, την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και το Τerra Cypria-το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με την Κοινοτική Αρχή Σπηλιών, διοργάνωσαν παρουσίαση με θέμα: «Natura 2000: Ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση ενδιαφερόμενων φορέων». Η παρουσίαση έγινε την Τρίτη 22 Μαρτίου 2022, στο Πολιτιστικό Κέντρο Σπηλιών. Η […]