Το έργο Πανδώτειρα πάει Κούκλια

Η ομάδα του έργου Πανδώτειρα διοργανώνει, σε συνεργασία με την Τοπική Αρχή Κουκλιών, παρουσίαση με τίτλο: «Natura 2000: Ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση ενδιαφερόμενων φορέων».
Η παρουσίαση θα γίνει την Τρίτη 29 Μαρτίου, 2022, στο Πολιτιστικό Κέντρο Κουκλιών, στις 17:00. Όλοι οι κάτοικοι των Κουκλιών, αλλά και της γύρω περιοχής είναι ευπρόσδεκτοι.

Σκοπός της παρουσίασης

Σκοπός της παρουσίασης είναι να ενημερωθούν τα μέλη της Τοπικής Αρχής, καθώς και οι κάτοικοι της κοινότητας για:

  • Το έργο Πανδώτειρα και τις δράσεις που προγραμματίζεται να γίνουν στην περιοχή τους.
  • Τη σημασία του δικτύου Natura 2000.
  • Τη διαφορά μεταξύ των Ζωνών Προστασίας στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000 και των Ζωνών Προστασίας των Ποταμών και Φραγμάτων.

Δέστε την ατζέντα της ημέρας εδώ.

Επικεφαλής της δράσης αυτής του έργου είναι το Terra Cypria-το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Δράση Ε2.1 Διοργάνωση δραστηριοτήτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για στοχευμένους ενδιαφερόμενους φορείς).

Θα συμμετέχει επίσης το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων με μια παρουσίαση σχετικά με τις Ζώνες Προστασίας των Ποταμών και Φραγμάτων. Συγκεκριμένα, η παρουσίαση θα επικεντρωθεί στη σημασία των ζωνών αυτών και πώς σε πολλές περιπτώσεις συνυπάρχουν με τις περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Μάθετε περισσότερα για το έργο Πανδώτειρα εδώ.

Κοινοποιήστε:

Πρόσφατα Άρθρα