Το έργο Πανδώτειρα πάει Κούκλια

Η ομάδα του έργου Πανδώτειρα διοργανώνει, σε συνεργασία με την Τοπική Αρχή Κουκλιών, παρουσίαση με τίτλο: «Natura 2000: Ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση ενδιαφερόμενων φορέων».Η παρουσίαση θα γίνει την Τρίτη 29 Μαρτίου, 2022, στο Πολιτιστικό Κέντρο Κουκλιών, στις 17:00. Όλοι οι κάτοικοι των Κουκλιών, αλλά και της γύρω περιοχής είναι ευπρόσδεκτοι. Σκοπός της παρουσίασης Σκοπός της παρουσίασης […]