Το έργο Πανδώτειρα πήγε Άγιο Θεόδωρο

Μέλη της ομάδας του έργου Πανδώτειρα, από το Terra Cypria-το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος, συνδιοργάνωσαν μαζί με το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Θεοδώρου Λάρνακας, εκδήλωση με τίτλο: «Natura 2000: Ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση ενδιαφερόμενων φορέων». Η εκδήλωση έγινε στις 9 Μαρτίου, 2023.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να ενημερωθούν τα μέλη της κοινότητας αλλά και των γύρω κοινοτήτων για το έργο Πανδώτειρα, τις δράσεις του αλλά και για τη σημασία του Δικτύου Natura 2000.

Επίσης, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τα διάφορα συμπλέγματα στα οποία έχει χωριστεί το Δίκτυο Natura 2000, και για τα χαρακτηριστικά του συμπλέγματος στο οποίο εμπίπτει η περιοχή τους.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης αναπτύχθηκε μία εποικοδομητική συζήτηση, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκαν και ενδεχόμενες ευκαιρίες εμπλοκής και συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων και του κοινού.

Κοινοποιήστε:

Πρόσφατα Άρθρα

Γιορτή Natura 2000 (2024)

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Terra Cypria διοργάνωσαν, στο πλαίσιο του έργου