Δικτύωση με ολοκληρωμένα έργα LIFE της Γαλλίας

Το έργο Πανδώτειρα συμμετείχε σε συναντήσεις για σκοπούς ανταλλαγής εμπειριών και δικτύωσης με Ολοκληρωμένα έργα (IP) LIFE της Γαλλίας. Οι συναντήσεις διοργανώθηκαν στο πλαίσιο του κυπριακού έργου LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού (LIFE Cyclamen) μεταξύ 19 και 25 Σεπτεμβρίου, 2021. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να δικτυωθούμε με τέσσερα ολοκληρωμένα έργα […]