5η Συνάντηση Εταίρων έργου Πανδώτειρα

Pandoteira project fifth partners meeting

Η ομάδα του έργου Πανδώτειρα διοργάνωσε την 5η συνάντηση των εταίρων στις 15 Νοεμβρίου, 2021. Μια συνάντηση η οποία έγινε δια ζώσης μετά από πολύ καιρό. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εταίροι μπόρεσαν να συζητήσουν για την πρόοδο των διαφόρων δράσεων και για τα επερχόμενα παραδοτέα, καθώς και να μελετήσουν το χρονοδιάγραμμα που θα […]