Συμμετοχή σε εκδήλωση δικτύωσης του Προγράμματος LIFE

Μέλη της ομάδας του έργου Πανδώτειρα είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε εκδήλωση δικτύωσης του Προγράμματος LIFE, η οποία διοργανώθηκε από το έργο LIFE Cyclamen. Η εκδήλωση δικτύωσης είχε την πιο κάτω μορφή: Ζωντανή διαδικτυακή εκδήλωση ανταλλαγής εμπειριών, την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021 (11:00 – 14:15) Διαδικτυακές διμερείς συναντήσεις (από 3 Νοεμβρίου μέχρι 10 Δεκεμβρίου, […]