Διαδικτυακό Σεμινάριο: «Ευκαιρίες αξιοποίησης προστατευόμενων περιοχών Νatura 2000 στο πλαίσιο της οργανωμένης εκπαίδευσης»

Το έργο Πανδώτειρα, μέσω του εταίρου Terra Cypria-το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος, πρόσφερε διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Ευκαιρίες αξιοποίησης προστατευόμενων περιοχών Νatura 2000 στην Κύπρο στο πλαίσιο της οργανωμένης εκπαίδευσης». Το σεμινάριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στις 22 Φεβρουαρίου, 2022 και στόχευε σε φοιτητές και καθηγητές από την Κύπρο και […]