Η Σημασία της Βιοποικιλότητας της Κύπρου

Το έργο Πανδώτειρα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, διοργανώνουν διαδικτυακό σεμινάριο την Πέμπτη 17 Μαρτίου, 2022 (16:00 – 17:30). Το σεμινάριο έχει τίτλο «Η σημαντικότητα της βιοποικιλότητας της Κύπρου». Με τη συμμετοχή σας στο διαδικτυακό αυτό σεμινάριο θα μάθετε για: Τα είδη και τους οικότοπους της Κύπρου Τον σκοπό του έργου Πανδώτειρα, καθώς και […]