Ένας εξωτικός επισκέπτης στην Κύπρο

Από τις εξωτικές φυτείες και τις σαβάνες της Αφρικής, σας παρουσιάζουμε τον πανέμορφο Κλωρκό (Oriolus oriolus), ο οποίος τιμά τους πτηνοπαρατηρητές της Κύπρου με την εντυπωσιακή του παρουσία και το γλυκό του τραγούδι. Ο Κλωρκός είναι το μόνο είδος της τροπικής αυτής οικογένειας που αναπαράγεται στην Ευρώπη. Πρόκειται για ένα μεσαίου μεγέθους πουλί, με επίμηκες […]

Δίκτυο Natura 2000: Μια ευλογία για τον άνθρωπο και τη φύση

Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 είναι ένα ευρύ ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών για είδη χλωρίδας, πανίδας, πτηνών και οικοτόπων. Αποτελεί μάλιστα το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο! Το Δίκτυο είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας και έχει ως στόχο του την προστασία και […]

Γιαννής: Ένα πτηνό των υγροβιοτόπων

Ο Γιαννής (Vanellus vanellus) είναι ένα μεταναστευτικό είδος που συναντάμε στους υγροβιοτόπους της Κύπρου και σε ανοιχτές γεωργικές περιοχές. Μεταναστεύει κατά τη διάρκεια της ημέρας σε μεγάλα κοπάδια, ενώ πρόκειται για είδος ευαίσθητο στο παρατεταμένο κρύο και γι’ αυτό τον λόγο τον χειμώνα φαίνεται να δείχνει προτίμηση σε θαλάσσια κλίματα αποφεύγοντας τα ηπειρωτικά. Στην Κύπρο, […]