Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης με το Υφυπουργείο Τουρισμού

Στο πλαίσιο της δημιουργίας δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για στοχευμένους φορείς, το έργο Πανδώτειρα διοργάνωσε διαδικτυακό σεμινάριο και εκπαιδευτική επίσκεψη σε υγροβιοτόπους της επαρχίας Λάρνακας. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες απευθύνονταν προς λειτουργούς του Υφυπουργείου Τουρισμού. Συγκεκριμένα, το διαδικτυακό σεμινάριο έγινε στις 2 Μαΐου, 2022 και επικεντρώθηκε στις «Δράσεις για την προστασία και διαχείριση των περιοχών Natura […]