Το έργο Πανδώτειρα έρχεται στην Άχνα

Το έργο Πανδώτειρα, μαζί με το Κοινοτικό Συμβούλιο Άχνας, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο: «Natura 2000: Ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση ενδιαφερόμενων φορέων». Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο, 4 Ιουνίου, 2022. Θα ξεκινήσει η εκδήλωση στις 10:00, με περιδιάβαση και πτηνοπαρατήρηση στο Φράγμα Άχνας – το οποίο περιλαμβάνεται στο δίκτυο Natura 2000 – και θα ολοκληρωθεί με […]

Natura 2000 – Βουνί Παναγιάς

Η περιοχή Βουνί Παναγιάς βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της επαρχίας Πάφου και εμπίπτει στα διοικητικά όρια των κοινοτήτων Παναγιά, Βρέτσια, Κοιλίνια, Μαμούνταλη, Λαπηθιού και Στατός – Άγιος Φώτιος. Το Βουνί Παναγιάς αποτελεί μία περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής, επιστημονικής, αισθητικής και γεωμορφολογικής αξίας, με μεγάλη σημασία ως προς την ποιότητα και σπανιότητα των ενδιαιτημάτων και των ειδών […]