Παρουσίαση του έργου Πανδώτειρα στο Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

Μέλη της ομάδας του έργου Πανδώτειρα από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τerra Cypria-το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας, διοργάνωσαν παρουσίαση με θέμα: «To Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000 και η Σημασία των Γεωργικών Περιοχών». Η παρουσίαση έγινε την Πέμπτη 2 Ιουνίου, 2022, στο Τμήμα Γεωργίας και στόχευε […]