Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Κύπρου

Οι Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (ΘΠΠ) είναι γεωγραφικά οριοθετημένες περιοχές στη θάλασσα, οι οποίες έχουν καθοριστεί με απώτερο στόχο τη διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας. Συγκεκριμένα οι ΘΠΠ σκοπεύουν στην προστασία αλιευτικών πόρων και υδρόβιων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των προστατευόμενων θαλάσσιων χελωνών (Καρέτα και Πράσινη χελώνα), της Μεσογειακής Φώκιας Monachus monachus, και των θαλάσσιων κητωδών που […]