Συνάντηση και παρουσίαση ενημέρωσης στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου

Μέλη της ομάδας του έργου Πανδώτειρα, από το Τerra Cypria-το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος, πραγματοποίησαν συνάντηση με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου-Αφροδίτη (ΑΝΕΤΠΑ). Η συνάντηση έγινε την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022, στα γραφεία της ΑΝΕΤΠΑ με σκοπό: Την ενημέρωση για τη σημασία του δικτύου Natura 2000 Την παρουσίαση των διαφόρων συμπλεγμάτων στα οποία έχει χωριστεί […]