2η Συνάντηση Επιστημονικής Επιτροπής

Διοργανώθηκε η 2η Συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής του έργου μας, στις 15 Νοεμβρίου 2022, στη Λευκωσία. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκε η πορεία υλοποίησης του έργου Πανδώτειρα και συζητήθηκαν διάφορα θέματα, όπως η διαδικασία και ο χρόνος ολοκλήρωσης των παραδοτέων του έργου καθώς και ο ρόλος/λειτουργία της Επιστημονικής Επιτροπής. Την επομένη ημέρα, 16 Νοεμβρίου, 2022, […]