Το έργο Πανδώτειρα πήγε Παραμάλι και Καλοπαναγιώτη

Μέλη της ομάδας του έργου Πανδώτειρα, από το Terra Cypria, πραγματοποίησαν ενημερωτικές παρουσιάσεις σε Παραμάλι και Καλοπαναγιώτη. Σκοπός των παρουσιάσεων ήταν να ενημερωθούν τα μέλη των κοινοτήτων για το έργο Πανδώτειρα, τις δράσεις του αλλά και για συγκεκριμένες δράσεις που θα διεξαχθούν σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000 που βρίσκονται κοντά στις κοινότητές τους. Η […]