Δικτύωση με ολοκληρωμένα έργα LIFE της Γαλλίας

Το έργο Πανδώτειρα συμμετείχε σε συναντήσεις για σκοπούς ανταλλαγής εμπειριών και δικτύωσης με Ολοκληρωμένα έργα (IP) LIFE της Γαλλίας. Οι συναντήσεις διοργανώθηκαν στο πλαίσιο του κυπριακού έργου LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού (LIFE Cyclamen) μεταξύ 19 και 25 Σεπτεμβρίου, 2021.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να δικτυωθούμε με τέσσερα ολοκληρωμένα έργα LIFE της Γαλλίας. Συγκεκριμένα τα έργα αυτά ήταν τα: LIFE IP-MarHa, LIFE IP ARTISAN, LIFE Finance ClimAct και LIFE-IP SMART WASTE.

Η Γαλλία είναι ένα κράτος μέλος με ένα εντυπωσιακό αριθμό ολοκληρωμένων έργων (5 στο σύνολο). Για το λόγο αυτό η επίσκεψή μας στη Γαλλία ήταν μια φανταστική ευκαιρία να γνωρίσουμε οργανισμούς και φορείς που συμμετέχουν σε αυτά τα έργα και να μάθουμε από την εμπειρία τους. Ήταν επίσης πολύ καλή ευκαιρία να κερδίσουμε επιστημονική γνώση σε διάφορα θέματα και τομείς και να την μεταφέρουμε στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, μέσα από τις συναντήσεις μας καταφέραμε να αποκτήσουμε τεράστιο όγκο πληροφοριών και τεχνογνωσίας για τη διαχείριση τέτοιων μεγάλων έργων. Αυτή η πληροφόρηση θα μας φανεί χρήσιμη, τόσο στην εκτέλεση όσο και στη διαχείριση του έργου Πανδώτειρα.

Τα θέματα με τα οποία καταπιαστήκαμε ήταν:

  • Η χρήση διαχειριστών προστατευόμενων περιοχών
  • Η ενσωμάτωση της επιστήμης των πολιτών σε τέτοια έργα
  • Η συμμετοχή των πολιτών στη διαχείριση των περιοχών Natura 2000
  • H ουσιαστική και παραγωγική επικοινωνία με τους εταίρους, τα ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό

Κάποιες από τις προκλήσεις για τις οποίες συζητήσαμε περισσότερο ήταν: Η διαχείριση νερού, οι δασικές πυρκαγιές, η δασοκομία, οι πλημμύρες και ο τουρισμός.

Επιπλέον, συζητήθηκαν πιθανές μελλοντικές συνεργασίες και για το σκοπό αυτό το έργο Πανδώτειρα θα παραμείνει σε επαφή με τις ομάδες των τεσσάρων αυτών γαλλικών έργων.

Κοινοποιήστε:

Πρόσφατα Άρθρα