Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Στο πλαίσιο των ενημερωτικών δραστηριοτήτων για το έργο Πανδώτειρα, εταίροι του έργου υλοποιούν εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες που απευθύνονται σε μαθητές.

Συγκεκριμένα, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών προσέφερε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην ενημέρωση των παιδιών σε θέματα θαλάσσιας ζωής και Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες έγιναν σε ομάδες μαθητών στα πιο κάτω σχολεία:

  • Α’ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δομετίου (25 Μαΐου),
  • Γ’ Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας (30 Μαΐου).
  • Δημοτικό Σχολείο Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος (1 και 14 Ιουνίου),
  • Β’ Δημοτικό Αγίου Αθανασίου στη Λεμεσό (10 Ιουνίου).

Επίσης, το Πανεπιστήμιο Frederick παρουσίασε το Δίκτυο Natura 2000 και τη σημασία του για την προστασία της κυπριακής βιοποικιλότητας σε 3 τάξεις του Δημοτικού Σχολείου Βορόκλινης, στις 5 Μαΐου 2022.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αγκαλιάστηκαν με ενθουσιασμό, τόσο από τα παιδιά όσο και από τους δασκάλους. Σκοπός μας λοιπόν είναι να συνεχιστούν και την επόμενη σχολική χρονιά.

Κοινοποιήστε:

Πρόσφατα Άρθρα