2η Συνάντηση Επιστημονικής Επιτροπής

Διοργανώθηκε η 2η Συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής του έργου μας, στις 15 Νοεμβρίου 2022, στη Λευκωσία. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκε η πορεία υλοποίησης του έργου Πανδώτειρα και συζητήθηκαν διάφορα θέματα, όπως η διαδικασία και ο χρόνος ολοκλήρωσης των παραδοτέων του έργου καθώς και ο ρόλος/λειτουργία της Επιστημονικής Επιτροπής.
 
Την επομένη ημέρα, 16 Νοεμβρίου, 2022, πραγματοποιήθηκε επιτόπια επίσκεψη σε 3 περιοχές του Δικτύου Natura 2000 όπου πρόκειται να υλοποιηθούν δράσεις διατήρησης του έργου. Οι περιοχές αυτές ήταν η Λίμνη Ορόκλινης, το Κάβο Γκρέκο και το Εθνικό Δασικό Πάρκο Λιοπετρίου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συζητήθηκαν μεταξύ άλλων:

  • Στη Λίμνη Ορόκλινης: τρόποι διαχείρισης της βλάστησης των νησίδων για την ενίσχυση της ορνιθοπανίδας καθώς και μέθοδοι περιορισμού της έκτασης των καλαμώνων,
  • Στο Κάβο Γκρέκο: μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν για την προστασία και ενίσχυση σημαντικών φυτικών ειδών και
  • Στο ΕΔΠ Λιοπετρίου: διαδικασίες και χρόνος εφαρμογής των δράσεων αποκατάστασης για τα εποχικά λιμνία.

Κοινοποιήστε:

Πρόσφατα Άρθρα

Γιορτή Natura 2000 (2024)

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Terra Cypria διοργάνωσαν, στο πλαίσιο του έργου